Połączenie spółki Gemini Polska sp. z o.o. ze spółką Northern Pharmacies sp. z o.o. jako spółką przejmującą

Gemini Polska sp. z o.o.

Northern Pharmacies sp. z o.o.

apteka-gemini-symbol.png